Sóc Trăng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

thời gian:2023-12-03 12:08:46nguồn:hoa khôi và cảnh khuyển tập 9tác giả:tập trung

HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X,ócTrăngcôngbốkếtquảlấyphiếutínnhiệ nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 18 ngày 5/12, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu.

Sau khi các đại biểu bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức "tín nhiệm cao" ở mức cao, và không có trường hợp nhận quá nửa đến 2/3 số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp".

Trong đó, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch HĐND tỉnh, đạt 100% tín nhiệm cao. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 95,74% tín nhiệm cao.

Sóc Trăng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm - 1

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thứ 18 (Ảnh: X.L).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, kết quả lấy phiếu giúp người giữ chức vụ thấy được mức độ tín nhiệm được lấy phiếu tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cho ý kiến một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội như: Phân bổ vốn năm 2024 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2024...

thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất