【tìm đường xe bus tphcm】Cử tri Kuwait bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp lần thứ hai trong 9 tháng

thời gian:2023-12-06 03:21:35nguồn:hoa khôi và cảnh khuyển tập 9tác giả:Bách khoa toàn thư
Ngày 6/6,ửtriKuwaitbỏphiếubầucơquanlậppháplầnthứhaitrongthátìm đường xe bus tphcm hơn 793.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu bầu các thành viên của cơ quan lập pháp Kuwait gồm 50 ghế, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày hôm sau.
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất