【cong game slot tai xiu no hu】Turkish Airlines đang đàm phán "đơn hàng khổng lồ" 600 máy bay

thời gian:2023-12-06 04:06:10nguồn:hoa khôi và cảnh khuyển tập 9tác giả:Thời trang
Turkish Airlines hiện đang đàm phán với Airbus và Boeing liên quan thương vụ mua 400 máy bay thân hẹp,đangđàmphánđơnhàngkhổnglồmácong game slot tai xiu no hu như dòng 737MAX và A320neo và 200 máy bay thân rộng, như Boeing 787 và 777 hoặc Airbus A350.
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất