【bắn cá vàng】Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây quy mô lớn làm giả giấy tờ

thời gian:2023-12-06 03:27:03nguồn:hoa khôi và cảnh khuyển tập 9tác giả:Kiến thức
Tính đến thời điểm bị phát hiện,ànhphốHồChíMinhtriệtpháđườngdâyquymôlớnlàmgiảgiấytờbắn cá vàng Thành - đối tượng chủ mưu - đã làm được sáu tháng, bình quân mỗi tháng làm 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 720 triệu đồng đến 900 triệu đồng.
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất